1. Anasayfa
 2. İnceleme

#1 Gelecek İçin Temiz Enerji Geçişi

#1 Gelecek İçin Temiz Enerji Geçişi
temiz enerji
1

İklim koruması için yenilenebilir enerjiler: Aynı anda hem rüzgar enerjisini hem de doğayı nasıl koruyabiliriz?

Almanlar kademeli olarak enerji arzını adım adım dönüştürüyor. Kömür ve doğal gaz iklime zarar verdiği için artık kullanılmamalıdır. İçerdiği riskler nedeniyle, nükleer enerjinin ikamesi söz konusu değildir. Bunun yerine rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjiler kullanılmalıdır. 

Bu dönüşüme “enerji geçişi” de denir. Birçok büyük değişikliği beraberinde getiriyor. Bu nedenle son yılların en önemli siyasi meselelerinden biridir.

 

image 7

 

Neden yenilenebilir enerjiye ihtiyacımız var?

İklimin korunması için yenilenebilir enerjilere ihtiyaç var. Yenilenebilir enerjileri kullanarak sera gazlarından kaçınabiliriz. Bu gazların çoğu petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılmasıyla oluşur. Aynen bu yakıtlar bugüne kadar enerji arzımız için çok önemli olmuştur.

Almanya iklim değişikliği konusunda bir şeyler yapmayı taahhüt etti. Diğer şeylerin yanı sıra, Paris Anlaşması olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler iklim koruma anlaşmasını 2015 yılında onayladı.

İklimi korumak için bir yandan enerji tasarrufu yapılmalıdır. Öte yandan, ihtiyaç duyulan kalan enerjinin yenilenebilir enerjilerden sağlanması gerekmektedir. Federal hükümet, 2050 yılına kadar Almanya’da daha fazla sera gazı salınmamasını ve havadaki sera gazı miktarının artık artmayacağını planlıyor. Buna “sera gazı nötr” denir.

 

Ne yenilenebilir, ne değildir?

Yenilenebilir enerjiler, rüzgar ve güneş enerjisi, biyokütle, jeotermal ve hidroelektrik enerjiyi içerir. Yenilenebilir enerjiler olarak adlandırılırlar çünkü pratik olarak tükenmezler veya hızlı bir şekilde yenilenebilirler. 

Buna karşılık, kömür, doğal gaz ve petrol gibi konvansiyonel enerji kaynakları sınırlıdır. Bugün kullandığımız malzemeler milyonlarca yıl önce ölü bitki ve hayvanlardan oluştu. Bu nedenle “fosil” enerji taşıyıcıları olarak adlandırılırlar.

 

Yenilenebilir enerjiler nasıl elde edilir?

Rüzgar enerjisi rüzgar türbinleri ile üretilir – halk arasında genellikle “rüzgar türbinleri” olarak adlandırılırlar. Rüzgar kanatlara çarpar ve onları döndürür; dönme hareketi bir güç jeneratörünü çalıştırır. Bu nedenle türbinler yeterli rüzgarın olduğu yerlere yerleştirilmiştir. Örneğin karada, yüksek yerlerde ve deniz kenarında.

Rüzgar denizde daha da güçlü esiyor, bu yüzden orada da rüzgar türbinleri var. Bunlara açık deniz kurulumları denir (açık deniz = “kıyı açıklarında bulunur”).

Güneş enerjisi ağırlıklı olarak elektrik üretmek için kullanılır. Buna fotovoltaik denir. Güneşten de termal enerji elde edilebilir. Buna güneş ısısı denir. Güneş enerjisi genellikle çatı ve cephelerdeki sistemler tarafından üretilir. Tarlalarda, çayırlarda veya nadas arazilerde de açık alan sistemleri vardır. 

Hidroelektrik enerji, elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için nehirlerin ve akarsuların akan sularını kullanır. Barajlar genellikle bu amaçla yapılır.

Biyoenerji, yenilenebilir hammaddelere dayalı biyogaz ve yakıt üretimini içerir. Biyogaz, örneğin bitki artıkları veya sıvı gübre yardımıyla elde edilebilir. Biyodizel kolza yağından üretilebilir. Isınma amaçlı odun da yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Biyoenerji sadece elektrik üretimi için değil, ısı üretimi ve biyodizel gibi yakıtların üretimi için de önemlidir.

 

Rüzgar türbinleri ile ne yapmalı?

image 9
Enerji üretmek için yeni tesislerin uygun bir yere ihtiyacı var. 
Rüzgar türbinleri yeterli rüzgar alan yerlere yerleştirilmelidir. 
Aynı zamanda doğayı ve insanları olabildiğince az rahatsız etmelidirler. 
Örneğin, denizde çok fazla rüzgar var. 
Ancak burada da doğanın korunmasına dikkat edilmelidir. 
Balinalar ve yunuslar gürültüye karşı hassastır. 
Bitkiler kuşlar için tehlikeli olabilir.

 

Yenilenebilir enerjilerin doğayı korumayla ne ilgisi var?

Diğer şeylerin yanı sıra, yenilenebilir enerjilere geçiş için yapılması gereken çok şey var. Örneğin, Almanya’da halihazırda 28.700 rüzgar türbini, 10.500’den fazla büyük fotovoltaik sistem (açık alan sistemleri) ve yaklaşık 8.700 biyogaz sistemi (2017 itibariyle) bulunmaktadır. Bu sistemler ayrıca elektrik hatlarına ve kablo tavalarına da bağlanmalıdır.

Biz insanların inşa ettiği tüm sistemlerde ve binalarda olduğu gibi bu da manzarayı değiştirir ve doğaya bir müdahaledir. 

Rüzgar türbinleri veya fotovoltaik yere monte sistemler alan gerektirir. Ayrıca çeşitli yerlerde çok sayıda küçük bitki bulunmaktadır. Rüzgar türbinleri de yükseklikleri nedeniyle uzaktan görülebilir. Mısır gibi enerji üreten bitkiler (enerji bitkileri) de alan gerektirir. Şu anda, ekilebilir arazinin yaklaşık beşte birinde enerji bitkileri yetiştirilmektedir. 

Yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşmasının bazı sonuçları sorunlara yol açmaktadır. Genellikle belirli inşaat projeleriyle ilgilidir. Örneğin, vatandaşların inisiyatifleri bazen rüzgar türbinleri inşa edilirken peyzajın bozulmasını protesto eder.

Elektrik hatları doğa rezervlerinden geçtiği için elektrik şebekesinin genişletilmesine yönelik eleştiriler de var. Ya da çiftçiler, yer altına kablo döşemenin ekilebilir araziye zarar vereceğinden korkuyor. Yerel halk, rüzgar türbinlerinden gelen gürültünün veya yeni elektrik hatlarından yayılan radyasyonun sağlıksız olduğundan endişe ediyor. Çevre örgütleri ayrıca rüzgar türbinlerinin kuşları ve yarasaları öldürebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Çevrenin korunması ve doğanın korunmasına ilişkin bu tür kaygılar artık yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Federal hükümet, enerji geçişini doğanın korunmasıyla uyumlu hale getirme hedefini ilan etti. Yenilenebilir enerjilerin daha fazla genişletilmesi, peyzaj pahasına gelmemelidir.

Yeni tesislerin çevre dostu bir şekilde inşa edilmesini sağlamak için hali hazırda yasalar ve yönetmelikler yürürlüktedir. Örneğin, uygun yerleri aramak için. Tesislerin inşası için sözde bir çevresel etki değerlendirmesi zorunludur. Planlama sırasında çevrenin daha sonra ne ölçüde olumsuz etkileneceği kontrol edilmelidir.

 

Yenilenebilir enerjilere geçişte ne kadar ilerideyiz?

image 10
Yenilenebilir enerjilerin enerji üretimindeki payı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. 
Isıtma ve ulaşım alanlarında, oran önemli ölçüde daha düşüktür.

 

Bireysel olarak bizler neler yapabiliriz?

Yenilenebilir enerjilere geçişi kolaylaştırmak için herkes yardımcı olabilir. Bunun bir yolu enerji tasarrufu yapmaktır. Örneğin, elektronik cihazları ihtiyaç duyulmadığında kapatarak ve ekonomik cihazlar satın alarak. 

Emoji Kullan
 • 0
  sinirli
  sinirli
 • 1
  be_endi
  beğendi
 • 0
  mutlu
  mutlu
 • 1
  aferin
  aferin
 • 0
  alk_
  alkış

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir