1. Anasayfa
 2. İnceleme

Depremler Nasıl Oluşur ? Fay Hattı Nedir?

Depremler Nasıl Oluşur ? Fay Hattı Nedir?
deprem ve fay
1

Deprem, yerkürenin kabuğundaki kırılmalar sonucu meydana gelen yer hareketidir. Bu hareket sonucunda yer kabuğu titreşir ve bu titreşimlerin etkisiyle deprem oluşur. Deprem oluşumuna sebep olan hareketler, genellikle yer kabuğunun altındaki levhaların sürtünmesi, çarpışması ve ayrılması sonucu meydana gelir. Deprem genellikle yer kabuğunun birkaç kilometre altında meydana gelir ve yer kabuğunda kırıklar oluşmasına neden olur.

Türkiye, deprem riski en yüksek olan ülkelerden biridir. Türkiye, üç farklı fay hattının kesiştiği bir bölgede yer alır: Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı. Bu nedenle Türkiye, sık sık depremlerle karşı karşıya kalmaktadır.

Deprem, şiddet skalasına göre ölçülür. En yaygın kullanılan ölçü birimi Richter ölçeğidir. Richter ölçeği, depremin enerjisiyle ilgili bir ölçüdür. 1 ila 10 arasında bir ölçeği vardır ve her bir artış, depremin enerjisinin 32 kat arttığı anlamına gelir.

image 4

Deprem, yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Deprem sonucu oluşan toprak kayması, çatlaklar, göçükler, heyelanlar, tsunami gibi doğal afetler insanların yaşamını tehlikeye sokabilir. Depremlere karşı önlem almak, bu afetlerin etkilerini minimize etmek açısından önemlidir. Önlemler arasında depreme dayanıklı bina yapımı, afet öncesi hazırlıkların yapılması, acil durum çantası hazırlanması, kaçış planlarının oluşturulması ve doğal afetler konusunda bilgi sahibi olunması yer alabilir.

Sonuç olarak, deprem dünya genelinde sık sık yaşanan bir doğal afettir. Türkiye gibi deprem riski yüksek olan ülkelerde, afetlere karşı önlem almak, can ve mal kayıplarını minimize etmek açısından büyük önem taşır. Bilgi sahibi olmak ve önceden hazırlık yapmak, depremlere karşı direncimizi artırabilir.

image 3

Depremlere karşı alınması gereken önlemler şunlar olabilir:

 1. Depreme dayanıklı bina yapımı: Binaların depreme karşı dayanıklı olması, insanların can güvenliği açısından çok önemlidir. Bu nedenle, binaların yapımında deprem yönetmeliğine uygun malzemelerin kullanılması, doğru yapısal tasarımların yapılması, düzenli olarak bakım ve onarım çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
 2. Acil durum çantası hazırlama: Acil durum çantası, bir deprem sırasında veya sonrasında ihtiyaç duyulan temel eşyaları içerir. Bu çanta içinde ilaçlar, su, yiyecekler, radyo, el feneri, çakmak, battaniye gibi acil durumda gerekebilecek malzemeler bulunmalıdır.
 3. Kaçış planları oluşturma: Deprem sırasında veya sonrasında kaçış planı yapmak, insanların can güvenliğini sağlamak için önemlidir. Her evde, okulda veya iş yerinde bir kaçış planı hazırlanmalı ve bu planların düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.
 4. Eşyaları sabitleme: Deprem sırasında, eşyaların hareket ederek insanlara zarar vermesi engellenebilir. Dolap, kitaplık gibi büyük eşyaların duvara sabitlenmesi, kırılabilir eşyaların güvenli bir yere yerleştirilmesi deprem sırasında zarar görme riskini azaltacaktır.
 5. Afet öncesi hazırlıklar: Deprem sırasında elektrik, su ve gaz gibi temel hizmetlerin kesilme olasılığı yüksektir. Bu nedenle, insanların afet öncesi bir plan yapmaları, ihtiyaç duyacakları malzemeleri hazırlamaları, hayatta kalabilmek için gereken önlemleri almaları önemlidir.
 6. Deprem hakkında bilgi sahibi olma: Deprem riski olan bir bölgede yaşayan insanlar, deprem hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Deprem öncesi ve sonrası davranışlar, deprem anında neler yapılması gerektiği gibi konularda bilgi sahibi olmak, insanların can güvenliği açısından önemlidir.

Sonuç olarak, depremlere karşı alınacak önlemler, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak açısından son derece önemlidir. Deprem riski olan bölgelerde yaşayan insanların bu önlemlere dikkat etmeleri ve her zaman hazırlıklı olmaları gerekmektedir.Regenerate response

Fay Hatları ve Oluşumu ?

Fay hatları, dünya kabuğunun hareket ettiği yerlerde meydana gelen doğal çatlaklardır. Bu çatlaklar boyunca iki taraf farklı yönlere doğru hareket eder, bu hareketler de depremlere neden olabilir.

Fay hatları, genellikle litosfer tabakasının altında, astenosfer tabakası boyunca yer alır. Astenosfer tabakası, mantonun üst kısmında yer alan yarı erimiş kayaçlardan oluşan bir bölgedir. Fay hatlarının oluşumuna neden olan ana sebep, bu astenosfer tabakasının üstünde yer alan litosfer tabakasının hareket etmesidir.

image 5

Fay hatları, dünya yüzeyinde oldukça yaygın bir şekilde bulunur ve herhangi bir yerde meydana gelebilecek bir deprem tehlikesi oluşturabilirler. Bu nedenle, fay hatları üzerinde yapılan araştırmalar ve deprem öngörüleri, önleyici tedbirlerin alınmasında oldukça önemlidir.

Türkiye, dünyanın en fay hatları açısından zengin ülkelerinden biridir. Ülkemizde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı, Karlıova Fay Hattı ve daha birçok fay hattı bulunmaktadır. Bu fay hatları, ülkemizde sıklıkla depremlere neden olmaktadır.

Sonuç olarak, fay hatları dünya üzerinde oldukça yaygın bir doğal olgudur. Fay hatları, depremlere neden olabilecek tehlikeli bölgelerdir ve bu nedenle önemli araştırmalar yapılmaktadır. Türkiye gibi fay hatları açısından zengin ülkelerde ise bu konuya daha fazla önem verilmesi gerekmektedir.

image 6

Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler

1. Risk Analizi Yapma:

 • Detaylı Bina Değerlendirmesi: Ev veya işyerinizin depreme karşı dayanıklılığını belirlemek için yerel otoriteler veya uzmanlarla iletişime geçin. Gerekirse bina güçlendirme çalışmalarını planlayın.

2. Acil Durum Planı Oluşturma:

 • Aile/İş Yeri Toplantıları: Aile bireyleri veya iş yerindeki çalışanlarla deprem anında nerede bulunulması gerektiğini belirleyen acil durum toplantıları düzenleyin.
 • Acil İletişim Planı: Aile üyeleri veya iş yerindeki kişilerle iletişimi sağlamak için bir iletişim listesi oluşturun. Önemli numaraları kaydedin ve birbirinizle iletişim sağlamak için alternatif yollar belirleyin.

3. Acil Malzemelerin Hazırlanması:

 • Acil Çanta (Go-Bag) Hazırlama: Her aile üyesi için bir acil çanta hazırlayın. İçinde temel ihtiyaç malzemeleri, ilaçlar, kişisel belgeler ve birkaç gün yetecek kadar su ve gıda bulunsun.
 • İlk Yardım Kutusu Kontrolü: İlk yardım kutunuzu gözden geçirin ve gerekli malzemeleri tazeleyin. Temel ilk yardım becerilerini öğrenmek de önemlidir.

4. Ev ve İşyeri Güvenliği:

 • Eşyaları Sabitleme: Evdeki ağır eşyaları duvarlara veya zemine sabitleyin. Kitap rafları, dolaplar gibi eşyaların düşme riskini azaltın.
 • Yangın Güvenliği: Yangın tüpleri ve yangın merdivenleri gibi yangın güvenlik ekipmanlarını kontrol edin ve kullanımını öğrenin.

5. Su ve Gıda Stoku:

 • Su Depolama: Birkaç gün süreyle yetecek kadar su stoku yapın. Hem içme hem de temizlik için su gerekecektir.
 • Dayanıklı Gıda Stoku: Uzun ömürlü, hızlı hazırlanan gıdaları ve temel besinleri içeren bir gıda stoku oluşturun.

6. Ev Sigortası ve Belgeler:

 • Sigortaların Gözden Geçirilmesi: Ev ve işyeri sigortalarınızın deprem dahil olmak üzere doğal afetlere karşı güncel olduğundan emin olun.
 • Önemli Belgelerin Fotokopileri: Kimlik belgeleri, tapu, sigorta poliçeleri gibi önemli belgelerin fotokopilerini alın ve bir çevrimiçi depolama hizmetinde saklayın.

7. Toplum Kaynaklarından Faydalanma:

 • Yerel Otoritelerle İletişim: Belediyenizin veya yerel otoritelerin sağladığı deprem planları ve acil durum hizmetleri hakkında bilgi edinin.
 • Toplum Tabanlı Eğitimlere Katılma: Deprem hazırlığı konusunda düzenlenen toplum tabanlı eğitimlere katılın.

Bu adımlar, deprem öncesinde alınabilecek temel hazırlıkları kapsayan genel bir rehberdir. Ancak, yerel koşullar ve riskler göz önüne alınarak bu planlar kişiselleştirilmelidir.

Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler

1. Emniyet Kontrolü ve İlk Değerlendirme:

 • Bireysel Emniyet:
  • Kendinizi ve çevrenizdeki insanları tehlikeden uzaklaştırın.
  • Kesik, yaralanma veya diğer acil durumları kontrol edin.
 • Bina Değerlendirmesi:
  • Binanın güvenli olup olmadığını kontrol edin.
  • Girişlerin ve çıkışların açık olduğundan emin olun.

2. İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri:

 • Yaralılara Yardım:
  • Acil durum ilkyardım bilgilerini kullanarak yaralılara müdahale edin.
  • İlaç ihtiyaçları varsa bu konuda yardımcı olun.
 • Acil Sağlık Hizmetleri Çağrısı:
  • Acil durum numaralarını arayarak profesyonel sağlık yardımı talep edin.
  • Sağlık görevlilerine olay yerini doğru bir şekilde tarif edin.

3. Güvenlik İçin İzolasyon:

 • Gaz, Elektrik ve Su Kontrolü:
  • Gaz sızıntısı olup olmadığını kontrol edin ve gaz vanalarını kapatın.
  • Elektrik hatlarını kontrol edin ve hasarlı olanları rapor edin.
  • Su kaynaklarından sızan suyu kapatın.
 • Yangın Güvenliği:
  • Yangın varsa hemen yangın söndürme ekipmanını kullanın.
  • Yangının büyümemesi için etraftaki malzemeleri uzaklaştırın.

4. İletişim ve Bilgi Toplama:

 • Aile İletişimi:
  • Aile üyeleriyle iletişim kurun ve güvenli olduklarını doğrulayın.
  • Gerekirse toplu bir toplantı noktası belirleyin.
 • Bilgi Toplama:
  • Radyo veya cep telefonu gibi haber kaynaklarından güncel bilgileri takip edin.
  • Yerel otoritelerin sağladığı bilgilere dikkat edin.

5. Geçici Barınma ve Temel İhtiyaçlar:

 • Geçici Barınma İmkanları:
  • Eğer ev kullanılamaz durumdaysa, geçici barınma yerleri arayın.
  • Toplu barınma alanlarına gitmek için yerel otoritelerin yönlendirmelerini takip edin.
 • Temel İhtiyaçlar:
  • Su, yiyecek ve temel ihtiyaç malzemelerini temin edin.
  • İlk yardım malzemeleri ve ilaçları kontrol edin ve eksikleri tamamlayın.

6. Yardım ve Destek Talepleri:

 • Yerel Otoritelerle İletişim:
  • Yerel yardım ve destek hizmetleri için belediye veya acil durum ekipleriyle iletişim kurun.
  • İhtiyaçlarınızı belirtmek ve yardım talep etmek için yerel kaynakları kullanın.
 • Toplum Yardımlaşması:
  • Komşularınızla bir araya gelin ve yardımlaşma ağları kurun.
  • Toplum merkezlerinin sağladığı destekleri araştırın.

Bu adımlar, deprem sonrası hızlı bir şekilde tepki vermenizi sağlamak ve temel ihtiyaçlarınıza odaklanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yerel otoritelerin ve acil durum ekiplerinin yönlendirmelerini dikkate almak önemlidir.

Aynı zamanda deprem ile ilgili anlık sonuçları aşağıdaki siteden takip edebilirsiniz .

http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst2.asp

Emoji Kullan
 • 0
  sinirli
  sinirli
 • 0
  be_endi
  beğendi
 • 0
  mutlu
  mutlu
 • 1
  aferin
  aferin
 • 0
  alk_
  alkış
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir